Verbindende Communicatie in privé, teams en organisaties

Maatwerk

Maatwerk onderwijs

Relationele vaardigheden van docenten blijken een sleutelfactor te zijn voor de motivatie en leerprestaties van studenten. Een student die zich begrepen en gehoord voelt is coachbaar en tot betere schoolprestaties in staat. In de artikelen komt het begrip SECURE-BASED leider- en docentschap meer en meer naar voor.  Dit sluit aan op het thema van “bildung”. […]

Duurzame en effectieve oplossingen voor mensen en organisaties

Conflicten (en daarmee slechte samenwerking, onnodige kosten en ziekteverzuim) ontstaan voor 85 % doordat mensen zich niet gehoord ervaren. Het is dus belangrijk om een manier van communiceren te hebben waarin mensen werkelijk merken dat ze gehoord en gezien zijn en waarbij jij jouw boodschap kunt overbrengen. Pas dan kunnen mensen zich werkelijk met elkaar, […]

Maatwerk overheid

Hoe zorg je ervoor dat mensen in verbinding zijn en blijven en vanuit “samen” oplossingen vinden voor steeds complexere vraagstukken. Hoe zorg je ervoor dat teams en afdelingen optimaal functioneren? Secure-based gouvernance is een nog wat onbekende term maar zal de komende jaren meer en meer de basis vormen voor het leiderschap binnen de overheid […]