Verbindende Communicatie in privé, teams en organisaties

Maatwerk

Maatwerk onderwijs

Ook in het onderwijs heeft Verbindende communicatie zich bewezen. Zowel in het onderwijsproces als wel in de samenwerkingen in (docenten)teams. Hoe creëer je een pedagogisch klimaat waarin ruimte is voor alle betrokkenen, docent, student, ouders en andere betrokkenen? Hoe creëer je een klimaat van openheid en veiligheid waarop samenwerking kan groeien? Onderwijsproces Geweldloze Communicatie of […]

Duurzame en effectieve oplossingen voor mensen en organisaties

Conflicten (en daarmee slechte samenwerking, onnodige kosten en ziekteverzuim) ontstaan voor 85 % doordat mensen zich niet gehoord ervaren. Het is dus belangrijk om een manier van communiceren te hebben waarin mensen werkelijk merken dat ze gehoord en gezien zijn en waarbij jij jouw boodschap kunt overbrengen. Pas dan kunnen mensen zich werkelijk met elkaar, […]

Maatwerk overheid

Hoe zorg je ervoor dat mensen in verbinding zijn en blijven en vanuit “samen” oplossingen vinden voor steeds complexere vraagstukken. Hoe zorg je ervoor dat teams en afdelingen optimaal functioneren? Secure-based gouvernance is een nog wat onbekende term maar zal de komende jaren meer en meer de basis vormen voor het leiderschap binnen de overheid […]