Trainingen Geweldloze en Verbindende Communicatie.

Wat is Verbindende Communicatie

Geweldloze en Verbindende Communicatie is een wijze van denken, doen en communiceren die bedoeld is ons levensgeluk te bevorderen. Een denkwijze die er op gericht is om wederzijds begrip en respect te brengen in de ontmoeting met anderen. Zowel op de werkplek, als in privé, als in scholen als in de politiek blijkt het gedachtegoed van Verbindende Communicatie een direct zichtbare en ervaarbare heilzame werking te hebben. Geweldloze Communicatie geeft  handvatten om helder te zijn in wat belangrijk voor je is en daar voor te staan zonder de ander te overrompelen en/of te denken in termen van winnen of verliezen. Verbindende Communicatie reikt ons een methode aan om op een gezonde assertieve wijze contact te maken. Het is een denkwijze van overvloed, rijkdom en verbinding.

Het is een denkwijze die geweld in onszelf en tussen ons en de ander ontmantelt en omzet naar de mogelijkheid tot verbinding op een diep liggende menselijk niveau. Als we er in slagen die verbinding te maken dan is voor heel veel vraagstukken een oplossing te vinden die ons beide zal ondersteunen in het leven. Van oorsprong is het ontwikkeld door Marshall Rosenberg onder de naam Geweldloze Communicatie.

Effecten van Verbindende Communicatie

Wie start met verbindende Communicatie zal al snel ervaren dat relaties zich gemakkelijk verdiepen en dat er meer innerlijke rust en ruimte komt. Conflicten en spanningen verminderen en er ontstaat vaak voor beide gesprekspartners (privé en zakelijk) ruimte en een verdiepend contact en dialoog. Concreet betekend dit:

 • Meer leven vanuit eigen kracht
 • Verdieping in relaties (liefdes- opvoed- en werkrelaties)
 • Effectief omgaan met grenzen
 • Ontspanning
 • Innerlijke rust en ruimte
 • Minder spanning en conflicten
 • Betere samenwerking (en meer resultaat)
 • Meer begrip en begrepen worden
 • Meer ruimte voor en inzicht in eigen behoeften en gevoelens

Waarom een communicatieproces (model) om te communiceren?

Zoals al eerder aangegeven leren we op school dat ons bestaan afhangt van de inzet van ons denken, leren we te oordelen, te vergelijken en wordt ons cognitie (intellect) gestimuleerd. We leren ons af te snijden van onze werkelijke gevoelens en behoeften. We leren ons te richten op de gevoelens van anderen, we stemmen ons af op hun wensen. Eerst onze ouders, broers en zussen, later de leraar, de coach en nog weer later onze leidinggevende. We worden meesters in het afstemmen op de ander maar niet op ons zelf. We plaatsen alles in een hokje om zo onze zekerheid over de wereld vorm te geven. We leren denken in goed en fout en gaan voorbij aan het idee dat mensen kleurrijk, tegenstrijdig en gecompliceerd zijn en denken dat er veel niet samengaat. We leren vaak dat we moeten zorgen voor onszelf of de ander en dat zorgen voor beide niet goed samengaat. Dit duale denken lijkt ons overzicht te geven maar in werkelijkheid vernauwt het ons denken, voelen en handelen heel sterk. Het communicatie proces helpt ons om hier een nieuwe route in te vinden.

 

Het proces van Verbindende Communicatie

Het proces van VC is in beginsel erg eenvoudig. Maar schijn bedrieglijk. De werkelijke toepassing van het model is als het leren van een nieuwe taal met een nieuwe manier van denken. Het is vaak lastig en het vraagt veel oefening. Het volgen van één of meer trainingen is dan vaak een goede ondersteuning om de nieuw grammatica te leren. Marshall Rosenberg zegt hierover “ het model is bedoeld om het achterliggende gedachtegoed eigen te maken” en “het is herprogrammering van tal van onze opvattingen en gewoonte”. Ik wil voordat ik je het proces vertel eerst ingaan op een aantal opvattingen die ten grondslag liggen aan het gedachtegoed.

 • Anderen zijn nooit verantwoordelijk voor onze gevoelens.
 • Gevoelens zijn een gevolg van het wel of niet vervuld zijn van behoeften.
 • “Nee” is een uiting van het hebben van andere behoeften en de start van een dialoog, dus geen afwijzing.
 • Schuld en schaamte bestaan niet. Het zijn bedenksels om mensen te manipuleren. Ik kan wel betreuren wat ik gedaan heb.
 • Ik maak keuzes vanuit contact met mijn behoefte ipv keuze die ik “bedenk”.
 • Er zijn geen tegenstrijdige behoeften.
 • Een verzoek dat gekoppeld is aan gevoelens en behoefte is gemakkelijk te herkennen en men is eerder geneigd eraan tegemoet te komen.

 

Proces van Verbindende Communicatie

vc4png

gc-model downloaden

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren