Verbindende Communicatie in privé, teams en organisaties

Schuld, schaamte en vergeving

Veel mensen ervaren gevoelens van schuld of schaamte. Vanuit het perspectief van Verbindende Communicatie zijn dit gevoelens die ons aangeleerd zijn. We hebben ons zelf leren evalueren langs de lat van goed en fout, lief en slecht en wie fout of slecht is verdiend straf en moet zich schamen voor het eigen gedrag. We leggen ons langs de lat van een normatief oordeel (van onze ouders, de maatschappij, het geloof) en zijn het contact met onze behoefte(n) kwijt. Wil je je zelf hiervan bevrijden en ten voel kunnen leven? Leer dan hoe je schuld en schaamte kunt ombuigen naar een waardevolle ontmoeting met jezelf en de ander.

Leer kijken maar je eigen gedrag vanuit een compassie.  Je hebt en doet dingen met al je vermogens van het moment. Er is nooit iets om je voor te schamen of je schuldig over te voelen. Je kunt wel berouw ervaren en wensen dat je, met alle kennis van NU, ander gedrag had gehad. Vanuit deze gedachte kun je werkelijk contact maken met je eigen binnenwereld en  de ander en samen stil staan bij de gebeurtenis.

Vergeven

Bij vergeving leren we dat we de ander moeten vergeven of de ander ons moet vergeven om weer in het “reine” te komen. Wie het thema vergeving bestudeert zal ontdekken dat het net anders in elkaar steekt. De ander kan ons niet vergeven, we kunnen de ander niet vergeven. Wie de ander vergeeft leeft in een gedachte van goed en fout, lief en slecht.  Wat we kunnen leren is dat we alleen onszelf kunnen vergeven. Als we die stap hebben gezet kunne we onszelf en de ander weer vol en vrij ontmoeten.

Wil je meer weten en leren over deze thema’s dan is de deze dag een ontdekkingstocht. Theorie afgewisseld met oefeningen en intensief-ademwerk zullen je bevrijden van oude ballast en je een nieuw perspectief geven over de toekomst.

Eerst komende datum:

13 oktober

Kosten:

Ik vraag een bijdrage van 85 euro. Dit is inclusief een eenvoudige lunch.