Trainingen Geweldloze en Verbindende Communicatie.

Maatwerk overheid

Hoe zorg je ervoor dat mensen in verbinding zijn en blijven en vanuit “samen” oplossingen vinden voor steeds complexere vraagstukken. Hoe zorg je ervoor dat teams en afdelingen optimaal functioneren? Werkelijk open communicatie is hier een sleutel in.

Mensen functioneren optimaal in een emotioneel veilige omgeving. Maar hoe doe je dat, hoe creëer je op het grensvlak van de ontmoeting en tegenstellingen toch veiligheid? Hoe hou je dan de dialoog open voor oplossingen die door iedereen gedragen worden?

Taal die werkt biedt handvatten en vaardigheden om dit vorm te geven. Wil je meer weten, neem dan contact met ons op.