Trainingen Geweldloze en Verbindende Communicatie.

Maatwerk onderwijs

Ook in het onderwijs heeft Verbindende communicatie zich bewezen. Zowel in het onderwijsproces als wel in de samenwerkingen in (docenten)teams. Hoe creëer je een pedagogisch klimaat waarin ruimte is voor alle betrokkenen, docent, student, ouders en andere betrokkenen? Hoe creëer je een klimaat van openheid en veiligheid waarop samenwerking kan groeien?

Onderwijsproces

Geweldloze Communicatie of Verbindende Communicatie kan hiertoe een sleutel zijn, omdat het concrete handvatten biedt om elkaar te verstaan. Het is een manier van denken en taal gebruik zonder schuld en verwijten en waar we onze aandacht richten op wat werkelijk belangrijk is voor ons en van daaruit, in afstemming, onze acties vorm te geven. Het is een fundamentele andere manier van denken over leren, relatie en maatschappij en hoe we hierover communiceren.

Leerlingen/studenten zullen meer en meer ervaren dat ze gezien en gehoord worden en daardoor vanuit intrinsieke motivatie aan de slag gaan. Er zijn geen ongemotiveerde kinderen, leerlingen of studenten ze hebben wel vaak andere behoeften. Verbindende Communicatie leert hoe je dit  kunt inzetten en aanwenden om tot leermotivatie te komen.

Voor teams

Voor teams kan Geweldloze Communicatie of Verbindende Communicatie een belangrijke bijdrage leveren aan meer openheid, vertrouwen en veiligheid zodat (onbewuste) reacties zoals strijd, vechten of terugtrekken (van jezelf of de ander) om gezet kunnen worden naar een open, verbindende en effectieve manier van samenwerking en hoe je kan communiceren op een manier waarbij je recht doet aan de gevoelens en behoeften van alle betrokkenen en dus oog hebt voor wat jijzelf en de ander(en) nodig hebben.

Zowel voor trainingen  gericht op het onderwijsproces als trainingen voor teams maken we graag passende trajecten, op maat  en gericht op de vragen en  behoeften die nu spelen en de dromen die er leven. Wil je meer weten hoe wij kunnen bijdragen aan jouw succes, neem dan contact op met ons op.