Verbindende Communicatie in privé, teams en organisaties

Maatwerk onderwijs

Relationele vaardigheden van docenten blijken een sleutelfactor te zijn voor de motivatie en leerprestaties van studenten. Een student die zich begrepen en gehoord voelt is coachbaar en tot betere schoolprestaties in staat. In de artikelen komt het begrip SECURE-BASED leider- en docentschap meer en meer naar voor.  Dit sluit aan op het thema van “bildung”. en de 21th-sentury-based skills.  Secure-based begeleiding is gebaseerd op een diepe, onmiskenbare biologische en neurologische behoefte van mensen en door Bowlby onderzocht en beschreven in het boek “Attachment in Adulthood” . Ook vanuit de neuro-wetenschappen weten we inmiddels hoe belangrijk een veilige omgeving en relatie is om überhaupt tot leren te komen.  Die veiligheid (die slechts weinig leerling mee hebben gekregen) komt alleen tot stand in de ontmoeting tussen mensen ( docent-student).  Maar hoe doe je dat, hoe creëer je op het grensvlak van de ontmoeting veiligheid?

Taal die werkt geeft concrete handvatten en vaardigheden om hier vorm aan te geven.  Naast maatwerk zijn er thema’s waar je aan kunt denken zoals:

  • onderwijs in verbinding (ook als open inschrijving)
  • vorm aan “bildung”
  • zelfzorg voor docenten
  • omgaan met spanning en stress
  • de (tegen)werking van het reptielenbrein bij leren
  • objectief en zuiver waarnemen
  • transparant communiceren
  • gedragen besluitvorming in teams

Taal die werkt start waar anderen stoppen, wil je meer weten hoe wij kunnen bijdragen aan jouw succes, neem dan contact op met ons op.